Våra bokningsvillkor

Våra boknings- och betalningsvillkor

Boknings- och betalningsvillkor kanske inte är din favoritläsning, men det är viktigt. Så ta en kopp kaffe och ägna en stund åt informationen här. 

Information om Coronavirus (Covid-19)

 

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för skydd mot smittsamma sjukdomar, däribland Coronaviruset. Idre Fjäll följer de rekommendationer som svenska myndigheter ger och vi uppmanar våra gäster att följa informationen de ger.

Ordinarie av- och ombokningsregler gäller. Vid nya regler från svenska myndigheter som påverkar resa till Idre Fjäll kommer vi att delge ny information.

Läs mer på:
1177
Folkhälsomyndigheten
Utrikesdepartementet

Boka lugnt med Idre Fjäll!

Vinter

För resor med ankomst efter 5 okt och avresa senast 11 april, gäller:

  • Boka med avbeställningsskydd så kan du avboka utan läkarintyg fram till 21 dagar innan ankomst. Idre Fjäll behåller avgiften för avbeställningsskydd (350 kr) samt tar en administrativ avgift på 550 kr per stuga/lägenhet.
  • Skipass kan avbokas kostnadsfritt fram till ankomstdagen
  • Aktiviteter, utrustning och skidskola kan avbokas kostnadsfritt senast 4 dagar innan ankomst.  
  • Avbokning kan göras fram till ankomstdagen, dock krävs läkarintyg om färre än 21 dagar återstår innan ankomst (Idre Fjäll är betalningsskyldiga till stugägare vid senare avbokning).

Sommar

För resor med ankomst efter 1 juni och avresa senast 4 oktober, gäller:

  • Boka med avbeställningsskydd så kan du avboka kostnadsfritt utan läkarintyg fram till 21 dagar innan ankomst. Idre Fjäll behåller endast avgiften för avbeställningsskydd (350 kr).
  • Trail- och liftpass kan avbokas kostnadsfritt fram till ankomstdagen
  • Avbokning kan göras fram till ankomstdagen, dock krävs läkarintyg om färre än 21 dagar återstår innan ankomst (Idre Fjäll är betalningsskyldiga till stugägare vid senare avbokning).

Resegaranti

Idre Fjäll har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet genom Nordic Guarantee Försäkrings AB. 

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten pga reseaktörens insolvens. Resenärer kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.