Våra bokningsvillkor

Våra boknings- och betalningsvillkor

Boknings- och betalningsvillkor kanske inte är din favoritläsning, men det är viktigt. Så ta en kopp kaffe och ägna en stund åt informationen här. 

Information om Coronavirus (Covid-19)

 

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för skydd mot smittsamma sjukdomar, däribland Coronaviruset. Idre Fjäll följer de rekommendationer som svenska myndigheter ger och vi uppmanar våra gäster att följa informationen de ger.

Ordinarie av- och ombokningsregler gäller. Vid nya regler från svenska myndigheter som påverkar resa till Idre Fjäll kommer vi att delge ny information.

Läs mer på:
1177
Folkhälsomyndigheten
Utrikesdepartementet

Resegaranti

Idre Fjäll har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet genom Nordic Guarantee Försäkrings AB. 

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten pga reseaktörens insolvens. Resenärer kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.