Ikon och länk till öppettider
Öppettider
Ikon och länk till kontaktuppgifter
Kontakt
Ikon och länk till webbkameror
Webbkameror
Ikon och länk till information om liftar, backar och spår
Liftar, backar & spår
Ikon och länk till kartor
Kartor
Englands flagga
En

En framtid närmare naturen

Stiftelsen Idre Fjäll har i över 50 år varit en ledstjärna för naturnära rekreation med året runt-anläggningen som nav, omgivet av storslagna nationalparker i en vacker fjällvärld. Sedan stiftelsestadgarna fastslogs 1965 har fokus legat vid att ansvarsfullt främja friluftslivets och turismens utveckling – samtidigt som vi skapar viktig sysselsättning för de som väljer att bo och leva nära naturen. 

I både goda och tuffa tider har vi varit – och ska vi fortsatt vara – en tillflyktsort för sommar- och vintergäster som söker sig till naturen för rekreation. Det är ett viktigt uppdrag som Idre Fjäll ska förvalta i 50 år till. Minst.

Som stiftelse där överskotten återinvesteras i verksamheten väljer vi nu att satsa på en framtid där fler ska få komma närmare naturen och lära sig värna om både den natur och den bygd de möter. Genom samarbeten med såväl privata aktörer som myndigheter och samhället ska vi växa ansvarsfullt, långsiktigt och i samklang med vår omgivande natur.

Vi kallar det för en framtid närmare naturen.

Nyheter

Tillsammans med Tillväxtverket

Cykelbana för cyklister på alla nivåer och alla typer av cyklar

Vintern 2022/2023 fick Stiftelsen Idre Fjäll stöd från Tillväxtverket för att skapa projektet "Straight Rhythm." Det är en 350 meter lång och 4 meter bred bana som ligger i en svag sluttning, fylld med harmoniska pucklar i olika formationer från start till mål. Banan är utformad för undervisning, utveckling och underhållning. Banan passar alla nivåer av åkare, inklusive 3- och 4-hjuliga armcyklar samt rullstolar.

Vid låg hastighet graderas Straight Rhythm automatiskt som blå, där du kan rulla från start till mål utan utmaningar. Målet är att klara hela banan utan bromsning och med båda hjulen på marken. Nästa steg är att lära sig rulla på bakhjulet mellan två pucklar, en färdighet som kan användas på leder för att ta sig över diken eller hopp. Hoppsektionerna, inklusive step-up, step-down, dubbelhopp, trippelhopp, platåhopp och "dragons-back," kräver hög skicklighet och bör utföras med försiktighet och instruktörsövervakning. För att klara alla hopp och nå röd gradering krävs högre hastigheter som genereras vid korrekta landningar. Banan har även en "golden line," som kräver extrem skicklighet.

Idre Fjäll planerar att använda Straight Rhythm under vintern genom att packa snö på banan, vilket gör den till en enklare ski-cross bana för träning av timing och pumpteknik.

 

Ny gondollift

Mindre köer – mer skidåkning

Vintern 2023 invigde vi vår gondollift och öppnade både nya nedfarter och en ny släplift. Sammantaget innebär det att åken blir fler, köerna färre och mjölksyran betydligt mer påtaglig.

Gondolen har fått namnet Sydgondolen med dalstation vid foten av Syd, mellanstation vid Västbranten och slutstation till höger om restaurang Utsikten, som ni hittar på toppen av fjällanläggningen. På hela liften finns totalt 80 gondoler, varav varje gondol tar 10 personer åt gången. Tack vare detta har gondolen en kapacitet på 3000 personer i timmen. Den totala längden på liftresan är 2200 meter och tar cirka 10 minuter från dal till topp.

I och med den nya gondolen har det även tillkommit två nya nedfarter. Backarna börjar vid Sydgondolens avstigning och slutar vid Sydgondolens dalstation. Lutningen på backarna går från röd som högsta nivå ner till avslutande blå.

Vår vision

Vår vision i praktiken

Allt fler längtar efter riktiga fjäll, orörd vildmark och en aktiv semester och vi på Stiftelsen Idre Fjäll gör oss redo att möta ett växande behov av naturnära upplevelser.

En port till levande natur

Det kanske kan tyckas kontroversiellt att vi bygger ut. Det tycker inte vi. Vi ser hur allt fler söker sig till vår storslagna fjällvärld och vi vill gärna att fler ska få göra det på ett ansvarsfullt sätt. Det gör vi genom vår lilla markplätt, omgiven av över 270 000 hektar nationalparker och naturskyddsområden (drygt 370 000 fotbollsplaner) som Stiftelsen Idre Fjäll med stolthet hjälpt till att tillgängliggöra sedan starten 1965.

För att möta framtidens besöksantal kommer vi fram till år 2037 att förädla 1000 av våra egna 1400 hektar mark till nya platser att bo på, utökade skidområden, aktivitetsområden, cykel- och vandringsleder.

Ett nav för en levande bygd

I visionen som vi kallar ”Idre Fjäll 2037 – en framtid närmare naturen” skapar vi även fler arbetstillfällen. Det håller bygden levande för kommande generationer som vill bo och leva här - samtidigt som vi ger fler möjligheten att uppleva och bli ambassadörer för vår orörda vildmark.

Vår vision omfattar även fördjupade samarbeten med andra aktörer och intressenter i närområdet för att på bästa sätt hjälpa alla som vill ge sig ut i naturen att göra det på ett lustfyllt, hållbart och ansvarsfullt sätt.

Framtiden

Plandokument

Idre Fjäll 2037

Se vår vision

Idre Fjäll 2037 i korthet

Vår största investering

Det samlade värdet på investeringar i boende, servicebyggnader, skidåkning, cykel och infrastruktur till 2037 uppskattas till ca 7,7 mdrk. För stiftelsen Idre Fjäll rör det sig om ca 1,2 mdrkr.

Nya boendeområden

Vi vill möjliggöra för fler att komma närmare naturen och bygger därför ut vårt boende med nya områden, samtidigt som vi rustar upp och delvis förtätar befintliga områden. Planen möjliggör för upp till 21.000 nya bäddar, som kommer byggas i etapper utifrån efterfrågan.

Utbyggd skidåkning

Vår kärna har alltid varit skidåkning det speglas i planen för Idre Fjäll 2037. Med ca 20 nya nedfarter, nya stolsliftar, en gondollift och ytterligare 8 mil längdskidspår, ser vi fram emot att ge nya generationer en härlig skidupplevelse på vårt fjäll.

Mer & fler aktiviteter

Idre Fjäll har alltid erbjudit en stor palett aktiviteter året runt och vi satsar nu för att fortsätta i samma anda. Vi kommer utveckla fler cykelleder, nya och förbättrade Skills areas på fler platser, renovera utomhusbad och bygga utegym, eldplatser och andra ytor som väcker rörelseglädje och friluftsintresse hos barn och vuxna.

Idre Fjäll 2037

Tidslinje

Här ser du en översikt av vår fortsatta utveckling. Redan i år börjar vi med etapp 1, som beräknas vara klar 2023 med ca 2700 nya bäddar och utbyggt skidsystem. Kommande etapper ska ses som visionsutkast, då denna plan är ett levande dokument som utvecklas över tid tillsammans med myndigheter, samhälle, gäster och utifrån omvärldsförutsättningar.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Synpunkter & frågor