Orientering på Idre Fjäll

Gå direkt till

Orientera i riktig vildmarsterräng på Idre Fjäll

Vässa dina orienteringskunskaper och upplev samtidigt den unika naturen som Idre Fjäll har att erbjuda. Spring genom trollskog och över fjäll i riktig vildmark. Här finns det orientering som passar alla.

Orienteringen i Idre Fjäll bjuder på utmaningar oavsett nivå. Det finns inga åkrar och vägar att förhålla sig till, här är det bara du och skogen, så att du kan fokusera helt på upplevelsen, kartan och vyerna.

TERRÄNG- OCH KARTBESKRIVNINGAR

Område

Gammelsätervallen

I detta område erbjuds en mix av underbar fjällskog samt lite kalfjäll. Detta är vildmark i sin rätta bemärkelse. Kuperingen är måttlig till bitvis stark. Orienteringskunskaperna sätts på prov i de detaljrika sluttningarna. Både löpbarheten och sikten är bra till mycket bra. Underlaget kan i vissa områden vara lite stenbundet. Väldigt få ledstänger såsom stigar och bäckar. Detaljrikedomen är mestadels omfattande. Kartan är ritad hösten-våren 2019-2020 av Per Forsberg och Kenneth Kaisajuntti.

Område

Kalfjället

Ett helt fantastiskt område där ni bjuds på härlig orientering i fjällmiljö på kalfjäll. Här väntar nämligen orientering på kalfjället mellan Nipfjället och Städjan. Löpbarheten och sikten är mycket bra, vissa partier dock med något nedsatt löpbarhet på grund av stenbunden mark. Kuperingen är måttlig till stark i vissa områden. Få stigar och andra ledstänger. Stor detaljrikedom. Om vädret är vackert kommer ni att kunna blicka ut över de vackra dalafjällen med Städjan som fond. Kartan är ritad under 2019-2020 av Kenneth Kaisajuntti och Per Forsberg.

Område

Idre Fjäll stugbyn

Klassiskt sprintområde i Idre Fjälls stugområde. Många stugor, vägar, stigar och slalombackar att hantera under loppet. Området är dock kuperat så detta är en tuff utmaning. Kartan ritad av Göran Andersson under 2019-2020 och är i skala 1:4 000.

Område

Brunnan

Ett intressant terrängparti som ligger på bägge sidor om ån Brunnan som slingrar sig igenom detta område. Området passar speciellt bra för medeldistansträning. Löpbarheten är överlag bra precis som sikten, kuperingen är måttlig även om det finns vissa områden med brantare kanter. Relativt många sankmarker som skär in mellan åsar och höjder. Även här är detaljrikedomen stor till måttlig. Kartan är ritad under 2019-2020 av Per Forsberg.

Område

Slättvåla

Detta är kanske det bästa området, Slättvåla. Här bjuds ni på en fantastisk vildmark med mycket god löpbarhet och sikt. Här får man en känsla av orördhet och lugn. Överlag ganska detaljfattigt med en måttlig till stark kupering. Ett område som passar bra för långdistansövningar. Kartan är ritad under 2019 av Kenneth Kaisajuntti.

Ps. Du har väl inte missat att världscupen i orientering kommer att hållas på Idre Fjäll 2021?