Ikon och länk till öppettider
Öppettider
Ikon och länk till kontaktuppgifter
Kontakt
Ikon och länk till webbkameror
Webbkameror
Ikon och länk till information om liftar, backar och spår
Liftar, backar & spår
Ikon och länk till kartor
Kartor
Englands flagga
En

Pressmeddelanden

Idre Fjäll summerar alla tiders rekordsommar

Hållbart semestrande och liftburen cykling långsiktiga dragplåster

Årets sommarsäsong på Idre Fjäll slog både beläggnings- och omsättningsrekord. Svenska semesterfirare har lockats till anläggningen som aldrig förr. Även långsiktigt ser man en stadig ökning av sommarbesökare med naturen och liftburen cykling som stora dragplåster. Satsningar och utbudsökningar är också att vänta för kommande år. Regionala utmaningar spås ligga kring att bredda utbuden och tillgodose ett stadigt ökande intresse för den svenska fjällvärlden sommartid.

Långsiktig sommarsatsning på fjällsemester

Den femtiotredje sommaren på Idre Fjäll sedan starten 1968 summeras till den bästa sommaren i Idre Fjälls historia. Trots ett kraftigt minskat antal besökare från utlandet under Corona-pandemin har svenska sommargäster i stället hittat till fjällen. Intresset för den svenska fjällvärlden är mycket stort – och förmås förbli så även efter att pandemin ebbat av. Detta då intresset för hållbart och aktivitetsbaserat semestrande ökar stadigt och där framför allt liftburen-cykling vuxit fram som ett nytt dragplåster på sommaren.

"Stiftelsens långsiktiga satsning på sommarverksamheten har verkligen burit frukt under de senaste åren. Vi har sett ett tydligt ökat intresse för fjällsommaren under en lång tid och när vi nu summerar ser vi att vi slagit alla tiders rekord", kommenterar Tommy Halvarsson – marknads- och försäljningschef hos Idre Fjäll, och fortsätter: "Ser vi till beläggningen under våra mest populära sommarveckor så har vi en beläggning som är likvärdig våra vinterveckor numera".

90% ökning för liftburen cykling och nöjda gäster

Trots att de internationella gästerna uteblivit konstateras 13% ökning på beläggningen och 35% omsättningsökning bara på boende, jämfört med normalåret 2019. Detta är även en ansenlig ökning jämfört med föregående sommar vilken även den präglades av Coronapandemin.

Gästnöjdhet blir en allt viktigare parameter med krävande gäster och hård konkurrens. Nöjdheten utvärderas systematiskt och fördelas mellan Nöjd Gäst-Index (NGI), Lojalitetsindex (LGI), Restaurangindex samt Värdskapsindex. Här har under sommaren samtliga index påvisat nöjdare gäster än någonsin med nya toppnoteringar för det samlade indexet. Detta ses som en indikator på att de framtids- och hållbarhetssatsningar som görs är i linje med gästernas förväntningar samt att ’personlig service’-kulturen fortsatt måste stå i centrum – strategiskt och i vardagen.

Liftburen cykling, vilket i likhet med vinterverksamheten bygger på liftverksamhet och uthyrning av utrustning, växer sig även den allt starkare bland de gäster som söker sig till ett aktivitetsbaserat semesterfirande. Där har liftkortsförsäljningen ökat med över 90% sedan 2019.

Fortsatta satsningar planeras till kommande sommar – för en framtid närmare naturen

En stor utmaning under den gångna sommaren har varit att tillgodose en mycket hög efterfrågan på cykelhyra och aktiviteter. Till kommande sommar kommer man erbjuda ett flertal nyheter på både aktivitetssidan som för boendet, ytterligare 60 miljoner kommer investeras för att tillgodose möjligheten för fler att kunna besöka och bli ambassadörer för den svenska fjällvärlden.

"Idre Fjäll lanserade tidigare under året även den långsiktiga satsningen en framtid närmare naturen – en utvecklingsplan som sträcker sig till år 2037 och där gästkapacitet och utbud ska fördubblas under hållbara former".

Idre Fjälls styrelseordförande framlyfter behovet av bredare satsningar på sommarturismen i länet. Detta för att minska trängseln till de mest kända och populära utflyktsmålen liksom för att möjliggöra för ett större antal mindre entreprenörer att kunna etablera sig och erbjuda aktiviteter inom turistnäringen

"Idre Fjäll är stora och har varit med länge så vi har en god erfarenhet av att informera våra gäster och värna om ett skötsamt semestrande. Det vi behöver se mer av är breda informationskanaler och initiativ som bidrar till att fler egenföretagare och småföretag runtom i länet kan etablera guidning, sportaktiviteter och annat. Efterfrågan finns och både skatteintäkterna och ambassadörskapen behövs. Nu måste vi satsa så att både svenska och internationella gäster kan fortsätta komma under ordnade och hållbara former", avslutar Idre Fjälls styrelseordförande Tomas Ringsby.