Ikon och länk till öppettider
Öppettider
Ikon och länk till kontaktuppgifter
Kontakt
Ikon och länk till webbkameror
Webbkameror
Ikon och länk till information om liftar, backar och spår
Liftar, backar & spår
Ikon och länk till kartor
Kartor
Englands flagga
En

Nyheter

Vill ni sköta snöröjningen på Idre Fjäll?

Nu söker vi er som vill ta helhetsansvaret för all snöröjning på Idre Fjäll med start vintersäsong 23/24. Ni drivs av utmaningar och snabba ryck, är lösningsorienterad med hög yrkesstolthet samt trivs i gästmötet. Välkomna med ert anbud!

Vi tar också emot anbud från er som i dagsläget inte har full kapacitet för uppdraget.

Uppdraget

 • Ploga vägar och parkeringar
  Max snödjup 3 cm
 • Bära undan snö
 • Sandning
 • Hyvla vägar
  1–2 gånger sommar & vinter
 • Snökantning av vägar
 • Ta in och sätta ut snökäppar
 • Sopning av vägar
 • Dikning av vägar
 • Grusning av vägar och parkeringar

Yta

Vägar 39 000 meter
Pris per meter

Parkering 220 000 m2
Pris per m2

Sista anbudsdag & inlämning

31 maj 2023
Anbud skickas till anna.vestman@idrefjall.se

Krav på leverantör

Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Företaget ska vara registrerat för F-skatt. Företaget eller person som företräder företaget får inte vara dömd för brott i yrkesutövningen eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Anbudsgivare ska i anbudet ange sitt organisationsnummer.

Upplysningar

Ansvarig Utemiljö

Conny Mörk
conny.mork@idrefjall.se

Verksamhetsansvarig Logi & fastighet

Anna Vestman
anna.vestman@idrefjall.se