Idre Fjäll
40 / 40
26 / 27
62 km
94 cm

Lavinrisk(2)
2.8°C
Idre Fjäll
40 / 40
26 / 27
62 km
94 cm

Lavinrisk(2)
2.8°C
40 / 40
26 / 27
62 km
94 cm

Lavinrisk(2)
2.8°C
Svenska English
Mina sidor
| Svenska English
Mina sidor

Kontakt Idre Fjäll | Tel +46 (0)253-410 00 | Fax +46 (0)253-401 58
E-post: bokning@idrefjall.se

producerad av impera

Pernilla Wiberg Hotel
Friluftsfrämjandet