Idre Fjäll
39 / 40
26 / 27
82 km
61 cm

Lavinrisk(3)
-3.9°C
Idre Fjäll
39 / 40
26 / 27
82 km
61 cm

Lavinrisk (3)
-3.9°C
39 / 40
26 / 27
82 km
61 cm

Lavinrisk(3)
-3.9°C
Svenska English
Mina sidor
| Svenska English
Mina sidor

Kontakt Idre Fjäll | Tel +46 (0)253-410 00 | Fax +46 (0)253-401 58
E-post: bokning@idrefjall.se

producerad av impera

Pernilla Wiberg Hotel
Friluftsfrämjandet