Idre Fjäll
40 / 40
27 / 27
82 km
75 cm

Lavinrisk(3)
-5.4°C
Idre Fjäll
40 / 40
27 / 27
82 km
75 cm

Lavinrisk (3)
-5.4°C
40 / 40
27 / 27
82 km
75 cm

Lavinrisk(3)
-5.4°C
Svenska English
Mina sidor
| Svenska English
Mina sidor
Boka online
Boka online

Kontakt Idre Fjäll | Tel +46 (0)253-410 00 | Fax +46 (0)253-401 58
E-post: bokning@idrefjall.se

producerad av impera

Pernilla Wiberg Hotel
Friluftsfrämjandet