Idre Fjäll
0 / 40
0 / 24
0 km
0 cm
7425°C
Antal backar öppna för utförsåkning
$internalLinkUrl
Antal liftar öppna
$internalLinkUrl
Antal öppna längdsprå som är öppna
$internalLinkUrl
Snödjup
$internalLinkUrl
Mina sidor
$internalLinkUrl
Sök
Boka online

Bildrättigheter

Om bildrättigheter

Bilderna är friköpta av Idre Fjäll och får användas i syfte att presentera Idre Fjäll i trycksaker och på Internet. Idre Fjäll skall alltid omnämnas i bildtexten.

Bilderna får inte användas då de inte direkt presenterar Idre Fjäll t.e.x framsidesbilder. I de fall bilder skall användas utanför vad som beskrivs enligt ovan utgår bildarvode till fotografen enligt rekommenderad prislista från Bildleverantörernas Förbund.

Kontakta Idre Fjäll vid eventuella tveksamheter och för att få hjälp att komma i kontakt med fotograferna.

Andra bilder som brukas får ej kopieras över till annan media. Bilderna skall raderas från lagringsmedia efter användandet. Vid eventuellt missbruk faktureras ni direkt från respektive fotograf enligt deras prislista plus eventuellt skadestånd. Du ansvarar för att bilderna används korrekt.

För eventuella frågor kontakta:
Idre Fjäll, Marknadsavdelningen
Tommy Halvarsson
Box 202, 790 91 Idre
Tel 070-318 13 05
E-post tommy.halvarsson@idrefjall.se