Idre Fjäll
0 / 40
0 / 24
0 km
0 cm
705°C
Antal backar öppna för utförsåkning
$internalLinkUrl
Antal liftar öppna
$internalLinkUrl
Antal öppna längdsprå som är öppna
$internalLinkUrl
Snödjup
$internalLinkUrl
Mina sidor
$internalLinkUrl
Sök
Boka online

Idre Fjäll ur ett hållbarhetsperspektiv

Hållbarhet på Idre Fjäll


Vi värnar om miljön

Vårt intresse för miljön startade för länge sedan men är nu mer aktuellt än någonsin. Som en av Sveriges största fjällanläggningar har vi självklart en påverkan på miljön och eftersom vi vill fortsätta åka skidor och njuta av vår magiska natur så vill vi minimera vår påverkan.

Ett mycket viktigt område i vårt miljöarbete är hanteringen av sopor och avfall. Vi har sedan många år tillbaka arbetat med sopsortering på anläggningen.

Tillsammans med Returpack har vi också PET och burksamlare på våra återvinningsstationer. Allt för att öka återvinningen av PET flaskor och aluminiumburkar.

Samarbetet med Pantamera har gjort det enklare för våra stuggäster att ta miljöansvar. Det har gjort att vi kunnat minskat våra hushållssopor, haft mindre nedskräpning, fått lägre deponikostnader och en ökad miljömedvetenhet hos såväl anställda som gäster.

På Idre Fjäll är aktiviteter, boende, nedfarter, längdspår, restauranger och butiker väl samlat så bilen kan stå under hela vistelsen. Under vintersäsongen kan även våra gäster nyttja vårt fjälltåg istället för att ta egen bil. Tåget är gratis och går kontinuerligt runt i stugbyn varje dag.

Idre Fjäll är även först i Skandinavien med världens första dieselelektriska pistmaskin. Denna pistmaskin har bättre effektivitet, lägre bränsleförbrukning, tystare förarmiljö men framförallt en lägre miljöpåverkan.

Idre Fjäll arbetar genomgående med miljön i fokus och har en av Europas modernaste pistmaskinflottor.