Idre Fjäll
2 / 40
1 / 26
2 km
0 cm
6°C
Idre Fjäll
toppbild

En semester på Idre Fjäll är aktiv, lugn, rolig, spännande – på en och samma gång.

Hela familjen hittar sin favorit på Idre Fjäll, oavsett om det är i våra backar eller i våra skidspår.

Välkommen att uppleva fjällsemester – på riktigt!

2 / 40
1 / 26
2 km
0 cm
6°C
Mina sidor
Boka online
Boka online

10 april 2018

Sälen och Idre – först i Sverige med en hållbarhetsmärkning för destinationer

Idre – en hållbar destination

Sedan flera år satsar Idre Fjäll på hållbarhet. Utåt märks detta bland annat det på det stora antalet laddstolpar och den semielektriska pistmaskinen. Nu har anläggningen fått en kvalitetsmärkning för sitt arbete.

Som första destination i Sverige har Idre, tillsammans med Sälen, blivit hållbarhetsmärkt. De båda skidorterna har ingått i ett pilotprojekt som letts av Innovasjon Norge. ”Baerekraftig reisemal” https://www.visitnorway.no/innsikt/merket-for-baerekraftig-reisemaal/ som den korrekta kvalitetsmärkningen lyder, innebär att Idre på ett mätbart sätt systematiskt arbetar med hållbarhet i alla led. Märkningen är en internationell kvalitetssäkring som sätter tydliga krav på destinationers förmåga att främja hållbar utveckling. I detta ingår att ta till vara natur, kultur, miljö, sociala värden som hälsa och välbefinnande samt ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet i Idre har skett i samverkan med kommuner, destinationsbolag, företag och flera andra aktörer. Och detta är bara början, enligt Andreas Starenhed, VD på Idre Fjäll.

– Idre Fjäll jobbar med samtliga 17 globala mål http://www.globalamalen.se som FN upprättat. Några är lättarbetade för oss, andra tar lite längre tid. Men nyckeln till framtiden är verkligen att tänka globalt och agera lokalt, säger han.