Idre Fjäll
0 / 40
0 / 26
0 km
cm
12.2°C
Idre Fjäll
0 / 40
0 / 26
0 km
cm
12.2°C
0 / 40
0 / 26
0 km
cm
12.2°C
Svenska English
Mina sidor
Mina sidor
| Svenska English
Boka online
Boka online

Skidskola i grupp 2-6 år

STOR & LITEN 2-3 år
Förkunskaper: Inga. Här går du i skidskola en timme tillsammans med mamma, pappa eller någon annan vuxen. Ni lär er vad som är viktigt att tänka på när ni åker skidor med små barn. Vi startar vid rullbandet.
Målsättningen med timmen är att föräldrar och barn ska få en bra start på skidåkningen med konkreta och smarta tips till mamma eller pappa.

ASKEKLUBBEN 3-4 år Level 1
Förkunskaper: Inga, förutom att du kan vara borta från mamma och pappa under hela lektionstiden. Introduktion och fortsättning till skidåkning för de minsta. Vi har kul på snö med och utan skidor. Undervisningen bygger på lek och skoj och vi börjar veckan vid rullbandet. Efter måndagen kan en eventuell indelning ske mellan barnen baserad på deras skidfärdigheter och mognad. För att på bästa sätt lära dig åka skidor så övar du både när du är med läraren och själv under dagen.
Mål: Kunna stanna i en plog, kunna svänga åt båda hållen och följa efter min skidlärare i gröna backar.

ASKEKLUBBEN 3-4 år Level 2
Förkunskaper: En kurs för den som har åkt skidor förut. Du kan stanna själv och svänga åt båda hållen i en plog. Du har själv åkt knapplift. Vi fortsätter att träna på att bromsa och svänga. Genom lek och bus övar vi på att få fartkontroll och säkerhet i backarna så vi kan ha roligt i flera backar i systemet.
Mål: Att kunna åka med parallella skidor i gröna backar och att kunna styra mina skidor till ett stopp.

KNATTE 5-6 år Level 1
Förkunskaper: En kurs för de som är nya skidåkare. Tillsammans har vi kul när vi på ett säkert sätt lär oss att åka skidor. För att på bästa sätt lära dig åka skidor så övar du både när du är med läraren och själv under dagen. Vi börjar äventyret i skidskoleområdet och när vi känner oss lite säkrare provar vi lättare backar i systemet.
Mål: Kunna stanna i en plog, kunna svänga åt båda hållen och följa efter min skidlärare i gröna backar.

KNATTE 5-6 år Level 2
Förkunskaper: En kurs för den som har åkt skidor förut. Du kan stanna själv och svänga åt båda hållen i en plog. Du har åkt knapplift och stollift. Vi fortsätter att träna på att bromsa och svänga. Genom lek och bus övar vi på att få fartkontroll och säkerhet i backarna så vi kan ha roligt i flera backar i systemet.
Mål: Att kunna åka med parallella skidor i blå backar och att kunna styra mina skidor till ett stopp.

KNATTE 5-6 år Level 3
Förkunskaper: Du kan svänga med parallella skidor i kontrollerad fart i blå backar. Du kan stanna genom att styra dina skidor parallellt till ett stopp åt båda hållen. Vi provar de flesta backarna i systemet och koncentrerar oss på att få god fartkontroll och teknik i de brantare backarna. Vi övar på att åka med parallella skidor och i juniorparken provar vi även på att hoppa.
Mål: Åka med parallella skidor i alla röd backar och kunna anpassa mig till olika terräng.

WEEKEND SKIDSKOLA för barn 3-9 år.
I år satsar vi på ännu mer skidskola! Varje fredag startar en två-dagars skidskola för våra barn 3-9 år gamla. Vi har en grupp för våra
minsta 3-4åringar, en nybörjargrupp för 5-9 åringar och en fortsättningsgrupp för 5-9 åringar. Våra minsta åker en timme om dagen medans våra äldre barn åker två timmar om dagen. Skidskolan kommer innehålla massa skidåkning, bus och kanske ett besök av renen Aske.
Fredag och lördag

Bokning skidskola: Online, tel. 0253-412 32, skidskolan@idrefjall.se, Ski Experience Center eller receptionen.

Kontakt Idre Fjäll | Tel +46 (0)253-410 00 | Fax +46 (0)253-401 58
E-post: bokning@idrefjall.se

producerad av impera

Pernilla Wiberg Hotel
Friluftsfrämjandet