Idre Fjäll
0 / 40
0 / 26
50 km
cm
22°C
Idre Fjäll
0 / 40
0 / 26
50 km
cm
22°C
0 / 40
0 / 26
50 km
cm
22°C
Mina sidor
Mina sidor
Boka online
Boka online

Skidskola i grupp 2-6 år

STOR & LITEN 2-3 år
Förkunskaper: Inga. Här går barnet och du i skidskola tillsammans. Du kan vara mamma, pappa eller en annan vuxen. Du lär dig vad som är viktigt att tänka på när du åker skidor med ett litet barn. Lektionen är en timme. Vi startar vid rullbandet.
Målsättningen med timmen är att föräldrar och barn ska få en bra start på skidåkningen med konkreta och smarta tips till den vuxna.

ASKEKLUBBEN 3-4 år Level 1
Förkunskaper: Inga, men du måste klara att vara ifrån mamma och pappa under hela lektionstiden. Genom lek och skoj på skidor blir du trygg och lär dig fartkontroll, att svänga och att kunna stanna. Vi startar med hela gruppen tillsammans. Baserat på skidfärdigheter och mognad kan en ytterligare gruppindelning sedan göras. Bäst lär du dig genom att öva med läraren på skidskolan och sedan med mamma eller pappa resten av dagen. Vi börjar veckan vid rullbandet.
Mål: Kunna stanna i en plog, kunna svänga åt båda hållen och följa efter min skidlärare i gröna backar.

ASKEKLUBBEN 3-4 år Level 2
Förkunskaper: En kurs för dig som har åkt skidor förut. Du kan stanna själv och svänga åt båda håll i en plog. Du kan åka knapplift själv. Vi fortsätter att träna på att bromsa och svänga. Genom lek och bus övar vi på att få fartkontroll och säkerhet i backarna så vi kan ha roligt i flera backar i systemet.
Mål: Att kunna åka med parallella skidor i gröna backar och att kunna styra mina skidor till ett stopp.

KNATTE 5-6 år Level 1
Förkunskaper: En kurs för dig som är ny på skidor. Tillsammans har vi kul när vi på ett säkert sätt lär oss att åka skidor. Bäst lär du dig genom att öva med läraren på skidskolan och sedan med mamma eller pappa resten av dagen. Vi börjar äventyret i skidskoleområdet för att flytta oss vidare till systemets lättare backar när vi känner oss lite säkrare.
Mål: Kunna stanna i en plog, kunna svänga åt båda hållen och följa efter min skidlärare i gröna backar.

KNATTE 5-6 år Level 2
Förkunskaper: En kurs för dig som har åkt skidor förut. Du kan stanna själv och svänga åt båda håll i en plog. Du kan åka knapplift och stollift. Vi fortsätter att träna på att bromsa och svänga. Genom lek och bus övar vi på att få fartkontroll och säkerhet i backarna så vi kan ha roligt i flera backar i systemet.
Mål: Att kunna åka med parallella skidor i blå backar och att kunna styra mina skidor till ett stopp.

KNATTE 5-6 år Level 3
Förkunskaper: Du kan svänga med parallella skidor i kontrollerad fart i blå backar. Du kan stanna genom att styra dina skidor parallellt till ett stopp åt båda hållen. Vi provar de flesta backarna i systemet och koncentrerar oss på att få god fartkontroll och teknik i de brantare backarna. Vi övar på att åka med parallella skidor och i juniorparken provar vi även på att hoppa.
Mål: Åka med parallella skidor i alla röd backar och kunna anpassa åkningen till olika terräng.

WEEKEND SKIDSKOLA för barn 3-9 år.
Mera skidskola! Varje fredag startar en två-dagars skidskola för barn 3-9 år gamla. Vi har en grupp för de minsta, 3-4 åringar, en nybörjargrupp för 5-9 åringar och en fortsättningsgrupp för 5-9 åringar. De minsta åker en timme om dagen medans de äldre barn åker två timmar om dagen. Skidskolan kommer innehålla massa skidåkning, bus och kanske ett besök av renen Aske.
Fredag och lördag

Bokning skidskola: Online, tel. 0253-412 32, skidskolan@idrefjall.se, Ski Experience Center eller receptionen.