Idre Fjäll
0 / 40
0 / 26
0 km
cm
4°C
Idre Fjäll
0 / 40
0 / 26
0 km
cm
4°C
0 / 40
0 / 26
0 km
cm
4°C
Mina sidor
Mina sidor
Boka online
Boka online

Fjällkapellet

Snabbfakta

- Fjällkapellet
- Nattvard

Sommar 2018

Fjällkapellet nedanför fäboden på Idre Fjäll är en oas för att hitta lugnet.

Svenska kyrkan Idre-Särna församling anordnar flera gudstjänster och mässor med nattvard under sommaren och fjällkapellet är också öppet för vigslar, dop och enskild andakt.

Nattvardsgudstjänst i fjällkapellet " Mässa vid stillhetens källa"
25 juni-19 augusti
Torsdagar kl. 18.00-19.00

Musik i sommarkväll (Fjällkapellet)
25 juni-1augusti
Onsdagar kl. 18.00-19.00

Friluftsgudstjänst Grängesåsvallen (församlingens fäbod)
Samling vid Fjällkapellet kl. 14.00 för vandring till gudstjänsten ca 2,5 km.
25 juni-19 augusti
Söndagar kl. 15.00

Fjällpräst Jan Marbenius
Tel. 0253-596154
E-post: jan.marbenius@svenskakyrkan.se

Fjällkantor Åke Näslund
Tel. 0253-596157

Mer information på idresarnaforsamling.se