Idre Fjäll
40 / 40
26 / 26
82 km
110 cm
-9°C
Idre Fjäll
40 / 40
26 / 26
82 km
110 cm
-9°C
40 / 40
26 / 26
82 km
110 cm
-9°C
Svenska English
Mina sidor
Mina sidor
| Svenska English
Boka online
Boka online

Fjällkapellet

Snabbfakta

- Fjällkapellet
- Nattvard

Sommar 2017

Fjällkapellet nedanför fäboden på Idre Fjäll är en oas för att hitta lugnet.

Svenska kyrkan Idre-Särna församling anordnar flera gudstjänster och mässor med nattvard under sommaren och fjällkapellet är också öppet för vigslar, dop och enskild andakt.

Nattvardsgudstjänst i fjällkapellet " Mässa vid stillhetens källa"
29 juni-21 september
Torsdagar kl. 18.00

Musik i sommarkväll/höstkväll (Fjällkapellet)
26 juli-13 september
Onsdagar kl. 18.00

Friluftsgudstjänst Grängesåsvallen (församlingens fäbod)
Samling vid Fjällkapellet kl. 14.00 för vandring till gudstjänsten ca 2,5 km.
25 juni-27 augusti
Söndagar kl. 15.00

Fjällpräst Jan Marbenius
Tel. 0253-596154
E-post: jan.marbenius@svenskakyrkan.se

Fjällkantor Åke Näslund
Tel. 0253-596157

Mer information på idresarnaforsamling.se

Kontakt Idre Fjäll | Tel +46 (0)253-410 00 | Fax +46 (0)253-401 58
E-post: bokning@idrefjall.se

producerad av impera

Pernilla Wiberg Hotel
Friluftsfrämjandet