Idre Fjäll
0 / 40
0 / 26
0 km
cm
7.6°C
Idre Fjäll
0 / 40
0 / 26
0 km
cm
7.6°C
0 / 40
0 / 26
0 km
cm
7.6°C
Svenska English
Mina sidor
Mina sidor
| Svenska English
Boka online
Boka online

Bokningsvillkor / bokningsregler

Dessa villkor gäller mellan Stiftelsen Idre Fjäll och den som själv eller genom annan
person bokar, upprättar ett avtal, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som Gäster.
Bokningen/avtalet kan gälla boende i stuga/lägenhet/Pernilla Wiberg Hotel/camping
och andra produkter/tjänster, eller en kombination av dessa, en s.k. paketresa.

Bokning för privatperson: För att boka/ingå ett avtal med Idre Fjäll gällande boende skall kunden har fyllt 20 år.Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning. Minderåriga gäster som medföljer utan målsmans sällskap, skall ha målsmans skriftliga godkännande.
Här laddar du ner Intyget från Målsman.PDF
Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma.

Gruppbokning: En grupp är en förening, organisation, skola eller företag bestående av minst 20 personer (ej familjer). Benämns som Kund. Bokning skall göras av behörig och myndig person som har fyllt 22 år, benämns som Kontaktperson. Kunden skall boka i föreningens-, organisationens-, skolans- eller företagets namn. Organisationsnummer skall uppges vid bokningstillfället.
Se även Gruppbokningsvillkor.

Bokning av boende: I grundpriset ingår hyra av stuga/lägenhet, elektricitet, vatten och bäddar/extra bäddar inkl. täcken och kuddar. Idre Fjäll tillämpar rörlig prissättning. Variation av planlösning/inredning och sovrum utan fönster kan förekomma. Kunden samt gäster får ej använda stuga/lägenhet till annat än semesterboende, om inget annat är överenskommet vid bokningstillfället.
Antalet personer i boendet får inte överskrida boendets antal bäddar. På stuga/ lägenhetspriser utgår inga barn- eller extrabäddsrabatter. Särskilda önskemål, beträffande husdjur eller anpassning av inredning till gäster med funktionshinder, skall framföras vid bokningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns. Idre Fjäll förbehåller sig rätten att byta boende till ett likvärdigt boende eller uppgradera fram till ankomstdagen utan att meddela kunden. Olika rabatter eller erbjudanden kan ej kombineras. I grundpriset ingår ej sänglinne, handdukar, barnsäng/stol eller avresestädning. Detta samt husdjurstillägg, ski-, spår-, rullskid- trail-, och liftpass, utrustningshyra, skidskola, aktiviteter och mat kan tilläggsbeställas enligt gällande priser. Eventuell avgift för balkong, terrass, västerläge eller tillägg för närhet till backe kan tillkomma. Toalettpapper och diskmaskinstabletter ingår ej. Kvadratmeterangivelserna avser stugans/lägenhetens yttermått. Vid bokning av boende på Pernilla Wiberg Hotel ingår linne, städning och frukost i grundpriset. Pernilla Wiberg Hotel är husdjursfritt.

Bokning av extra produkter/arrangemang:
Förhandsbokning av ski-, spår-, rullskid-, trail-, och liftpass, skidskola, utrustning, aktiviteter och linne kan göras fram till 1 dag innan ankomst. Förhandsbokning av mat kan göras fram till 4 dagar innan ankomst. All förbokning av extra produkter/arrangemang ska betalas innan ankomst. Se Betalning. Avresestäd kan bokas fram till 3 dagar innan avresa. För grupper, se Tillägg till bokningsvillkor.
För grupp- och konferensarrangemang där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till Visitas allmänna villkor.

Paketresa: Vid bokning av en s.k. paketresa, arrangerad av Idre Fjäll, kan kunden eller gästen ej avboka eller förändra enskilda produkter i paketet. För avbokning av paket se ”Avbokning”. För grupp- och konferensarrangemang där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till Visitas allmänna villkor.

Ospecificerade bokningar: Ospecificerad bokning innebär att boende tilldelas vid incheckning. Boendet anpassas efter antalet personer som kunden uppgett på kontraktet. Vid bokning för fler än 4 personer kan bäddarna fördelas på flera boenden. Plats i extrabädd kan förekomma. I boendet finns toalett/dusch, TV och matlagningsmöjligheter. För avbokning av ospecificerad bokning/paket se ”Avbokning”. Vid speciella önskemål angående boendet eller boendets läge rekommenderar Idre Fjäll att boka specificerat boende.

Bokningsbekräftelse: Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta.
Bokningsbekräftelse skickas via e-post.
I händelse av fel skall Idre Fjäll kontaktas inom 3 dagar från mottagandet av bekräftelsen.

Betalning: Betalning är uppdelad i del- och slutbetalning. Vid mottagande av del-/slutbetalning skall dessa kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna stämmer. Delbetalningen omfattar 20 % av boendebeloppet och eventuellt avbeställningsskydd.
Delbetalningen skall vara Idre Fjäll tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället. Slutbetalning skall vara Idre Fjäll tillhanda senast 40 dagar innan ankomst. Vid bokning senare än 61 dagar innan ankomst gäller endast slutbetalning av hela beloppet.
Vid betalning via internetbank skall alltid OCR nummer anges. I den händelse att delbetalning eller slutbetalning ej är betald i tid, förbehåller sig Idre Fjäll rätten att avboka bokningen. Kunden skall alltid kontakta Idre Fjälls bokningsavdelning för att avboka. Idre Fjäll skickar ej betalningspåminnelser eller betalningsbekräftelser. För att få tillträde till bokat boende skall hela hyresbeloppet vara betalt.

Betalning mot faktura: Endast möjligt vid bokning tidigare än 61 dagar innan ankomst. Senare bokningar betalas via ”Mina sidor”. Se även regler under ”Betalning”.

Betalning via ”Mina sidor”: Vid betalning via onlinebutiken sker delbetalningen direkt vid bokningstillfället. Slutbetalning görs av kunden via Mina sidor senast 40 dagar innan ankomst. Kunden ansvarar för att delsamt slutbetalning är Idre Fjäll tillhanda vid utsatt förfallodatum. Vid bokning mindre än 61dagar innan ankomst sker slutbetalning av hela beloppet direkt vid bokningstillfället.

Ändring av bokning: Vid ändring av boendebokningen, då mer än 14 dagar till ankomstdatumet återstår, debiteras en ombokningsavgift på 500 SEK. Vid ändring av boendebokning, då 14 dagar eller färre återstår till ankomstdatumet, debiteras en avgift på 1 500 SEK. Ändring av boendebokning avser ändring till annat boende eller till annan period under samma säsong. Bokningen kan även ändras att gälla annan person och är då avgiftsfri. Idre Fjäll kan neka ändring i de fall särskilda skäl finns. Ändring av tilläggsbeställningar kan göras kostnadsfritt fram till 4 dagar innan ankomstdatum. Gäller ej avbokning. Se ”Avbeställningsskydd” och ”Avbokning”. Ändring för grupper, se ”Tillägg till bokningsvillkor”. För grupp- och konferensarrangemang där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till Visitas allmänna villkor.

Avbeställningsskydd: Kan köpas till en kostnad av 350 SEK per stuga/lägenhet. För paketresor/arrangemang och ospecificerade resor, där pris/person tillämpas, kan personligt avbeställningsskydd köpas för 100 SEK/person. Avbeställningsskydd kan enbart beställas vid bokningstillfället och gäller vid:
• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall som drabbat dig själv, make, maka, sambo, familj eller medresenär.
• Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.
• Allvarlig händelse utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället.
För återbetalning läs vidare under ”Avbokning”.

Avbokning: Avbokning skall ske skriftligen eller muntligen till Idre Fjälls bokningsavdelning.
Uppge alltid namn, kontraktsnummer och bokad ankomstdag.

Finns avbeställningsskydd gäller följande: Vid avbokning behåller Idre Fjäll avgiften för avbeställningsskydd och en administrationsavgift på 400 SEK per stuga/lägenhet. Vid personligt avbeställningsskydd behåller Idre Fjäll avgiften för avbeställningsskyddet och en administrationsavgift på 200 SEK/person.Avbokning kan göras fram till ankomstdagen. Läkarintyg som bekräftar orsaken till avbeställningen krävs då mindre än 40 dagar återstår innan ankomst.
Undantag: Vid avbokning av förbeställd mat senare än 4 dagar innan startdag, debiteras fullt pris. För grupp- och konferensarrangemang där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till Visitas allmänna villkor.

Finns EJ avbeställningsskydd gäller följande: Vid avbokning då mer än 39 dagar återstår innan ankomst, behåller Idre Fjäll delbetalningen, vilket avser 20 % av logikostnaden. Vid avbokning då mindre än 40 dagar återstår innan ankomst, behåller Idre Fjäll inbetalat belopp för boendet.
Vid avbokning av förbokad skidskola, aktivitet samt utrustning senare än 4 dagar innan startdag, debiteras en avbokningsavgift på 100 SEK/bokad skidskola, aktivitet och/eller utrustning.
Vid avbokning senare än 24 timmar till startdag debiteras kund enligt gällande prislista. Avbokning av förbeställda ski-, spår-, rullskid-, trail-, liftpass kan göras fram till incheckningsdagen. Kund erhåller inbetald summa för avbokat pass.

Avbokning vid påbörjad vistelse: Vid avbrytande av vistelsen återbetalas ej den inbetalade logikostnaden. Uthämtad utrustning återköps endast mot läkarintyg och då ersätts återstående hyrtid. Gäller från den dagen intyg från läkare skrivits ut och utrustningen återlämnats. Läkarintyg och utrustning lämnas in till närmaste uthyrningsställe. Gäller ej utrustning som ingår i paketresor.
Vid avbokning av redan påbörjad skidskola/aktivitet återbetalas återstående tid av skidskolan/aktiviteten mot läkarintyg. Gäller från den dagen intyg från läkare skrivits ut och Idre Fjäll har meddelats.
Använda ski-, spår-, rullskid-, trail- och liftpass återköps endast mot läkarintyg och ej nyttjad åktid ersätts. Gäller från den dagen då intyg från läkare skrivits ut. Läkarintyg och pass lämnas in till närmaste försäljningsställe. Gäller ej pass som ingår i paketresor.Vid avbokning av förbeställd mat senare än 4 dagar innan startdag, debiteras fullt pris.

Reklamation: Klagomål på stugan/lägenheten skall framföras till stugservice på Idre Fjäll, så snart som möjligt, dock senast kl. 12:00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse skall omgående meddelas till stugservice på Idre Fjäll.
Om stugan/lägenheten som tillhandahållits inte är i utlovat skick och om Idre Fjäll inte kan åtgärda detta, har du rätt att säga upp avtalet. Övriga reklamationer hänvisas till receptionen i centrumbyggnaden. Om överenskommelse ej kan träffas, hänvisar vi till Visitas Ansvarsnämnd.

Ansvar för egendom/vållande av skada: Idre Fjäll ansvarar Ej för kvarglömda/borttappade saker. Skada som vållas kunden eller gästen genom försummelse från Idre Fjälls sida, skall ersättas. Kunden/gästen skall i sådana fall anmäla detta omgående till receptionen på Idre Fjäll. Kunden/gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Se även ”Övriga skyldigheter”

Övriga skyldigheter: Kunden/gästerna skall vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
• Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
• Kunden ansvarar för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att kunden/gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
• Kunden/gästerna i sällskapet får ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på tomten eller på allmänna parkeringar. Camping är endast tillåtet på markerad campingplats. Se även Campingvillkor.
• Kunden/gästerna i sällskapet får ej installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.
• Kunden/gästen skall följa de bestämmelser som gäller för stugan/lägenheten, beträffande rökförbud och ev. husdjursförbud.
• Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift från 3 000 SEK.

Städning: Om avresestädning inte har beställts utförs städning av kund/gäst, enligt städinstruktioner, innan avresa. Missad eller undermålig städning, enligt Idre Fjälls bedömning, kommer att debiteras med en avgift från 3 000 SEK.

Nycklar: Samtliga nycklar till bokad stuga/lägenhet skall återlämnas vid utcheckning. För ej återlämnade nycklar kommer Idre Fjäll debitera 800 SEK per nyckel.

Avtalsbrott: Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Stiftelsen Idre Fjäll. Avtalet är bindande och godkänt av kunden i och med betalning av delbetalning.
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
• Bokningsvillkoren ej uppfylls.
• Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i stugan/lägenheten/området.
• Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i stugan/lägenheten/området.
• Stugan/lägenheten används till ej avsett ändamål.
Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från stugan/lägenheten/campingplatsen/hotellet och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kund.

Force majeure: Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Idre Fjäll upphäva avtalet, varvid gästen snarast skall underrättas. Idre Fjäll är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för eventuellt nyttjade dygn av stugan/lägenheten samt nyttjade tilläggsprodukter.

Övrigt: Merparten av de stugor/lägenheter som hyrs ut av Stiftelsen Idre Fjäll ägs av annan ägare och hyrs endast ut för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar. Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. Såväl lördags som söndagsbyte tillämpas. Kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering och utrymme. Var noga med att kontrollera ankomst- och avresedatum på bokningsbekräftelsen. Stugorna/lägenheterna disponeras i enlighet med information i bokningsbekräftelsen. Olika incheckningstider förekommer. Vi reserverar oss för eventuella förseningar vid incheckning p.g.a. oförutsedda händelser kring eller med boendet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.

Kontakt Idre Fjäll | Tel +46 (0)253-410 00 | Fax +46 (0)253-401 58
E-post: bokning@idrefjall.se

producerad av impera

Pernilla Wiberg Hotel
Friluftsfrämjandet