Idre Fjäll
40 / 40
27 / 27
82 km
78 cm

Lavinrisk(2)
-0.3°C
Idre Fjäll
40 / 40
27 / 27
82 km
78 cm

Lavinrisk (2)
-0.3°C
40 / 40
27 / 27
82 km
78 cm

Lavinrisk(2)
-0.3°C
Svenska English
Mina sidor
| Svenska English
Mina sidor

Kontakt Idre Fjäll | Tel +46 (0)253-410 00 | Fax +46 (0)253-401 58
E-post: bokning@idrefjall.se

producerad av impera

Pernilla Wiberg Hotel
Friluftsfrämjandet