Idre Fjäll
22 / 40
10 / 27
25 km
40 cm

Lavinrisk(1)
-2.3°C
Idre Fjäll
22 / 40
10 / 27
25 km
40 cm

Lavinrisk (1)
-2.3°C
22 / 40
10 / 27
25 km
40 cm

Lavinrisk(1)
-2.3°C
Svenska English
Mina sidor
| Svenska English
Mina sidor

Kontakt Idre Fjäll | Tel +46 (0)253-410 00 | Fax +46 (0)253-401 58
E-post: bokning@idrefjall.se

producerad av impera

Pernilla Wiberg Hotel
Friluftsfrämjandet